7HDร้อนออนไลน์

คุมโควิดภูเก็ต ลุยตรวจ ATK ผลเป็นบวก 5.07% มั่นใจไม่กระทบแซนด์บ็อกซ์

วันนี้ ( 23 ก.ย. 64 ) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยถึวผลปฏิบัติการเชิงรุก CCR Team จากเขตสุขภาพที่ 11-12 ลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อใน จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21 -22 ก.ย. 64 ตรวจ ATK ไปแล้ว 4,174 คน พบผลบวก 212 คน หรือคิดเป็น 5.07% ส่วนใหญ่เข้ารับการดูแลรักษาในระบบ HI /CI โดยผู้ที่มีอาการได้จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ทันที ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาเร็ว ลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มแรงงานและคนในชุมชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 538 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง

สำหรับการพบผู้ติดเชื้อโควิดใน จ.ภูเก็ตนั้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานภายในพื้นที่และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่ใช่นักท่องเที่ยวจากโครงการภูเก็ตแชนด์บอกซ์ ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมโครงการฯ เดินทางเข้ามารวม 35,169 คน พบผู้ติดเชื้อเพียง 101 คน ยืนยันว่าไม่กระทบต่อภาพรวมการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวจากโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ เนื่องจากรัฐบาลได้ออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยวและมีมาตรการทางสาธารณสุขที่รัดกุม เช่น การคัดกรอง การตรวจหาเชื้อ การเข้าพำนักในสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA + ตามระยะเวลาที่กำหนด และนักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สธ.จะเร่งรัดการควบคุมโรคภายใน จ.ภูเก็ต ให้ได้โดยเร็ว และจะฉีดวัคชีนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ฉีดไปแล้วเกือบ 80% ของประชากรเป้าหมาย รวมถึงนัดหมายให้ประชาชนบางส่วนที่ฉีดวัคซีนครบโดส ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นในเข็มที่ 3 เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน