ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่โรงพยาบาลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายแพทย์วิกกฤต นรากรณ์ คงแดง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ และสัญญาณชีพ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อ โดยสามารถวัดค่าความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้อย่างแม่นยํา ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง จึงสามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ และรอรับการรักษาในขั้นตอนต่อไป

ส่วนที่โรงพยาบาลเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพระราชทาน จํานวน 5 เครื่อง สําหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะหายใจล้มเหลว ช่วยพยุงการหายใจในผู้ป่วยที่หายใจเองได้ไม่เพียงพอ ให้สามารถฝึกหายใจได้เอง สามารถเลือกใช้แหล่งจ่ายออกซิเจนได้ทั้งแบบ High Flow และ Low Flow มีระบบบันทึกข้อมูลการหายใจย้อนหลัง เคลื่อนย้ายสะดวก และสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทุกวัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง