ประเด็นเด็ด 7 สี

ระดมฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ 1 ล้านโดส-ติดเชื้อใหม่ดีดกลับ 1.3 หมื่นคน

ประเด็นเด็ด 7 สี - เริ่มพร้อมกันวันพรุ่งนี้ ฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในพื้นที่หลายจุด ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มสูงขึ้นกว่าในช่วง 3 วันที่ผ่านมา

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ขณะนี้ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมมีกว่า 1.5 ล้าน คน เฉพาะวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 13,256 คน สูงกว่า 3 วันที่ผ่านมา ทำให้ภาพรวมมีทิศทางที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต่างจังหวัด จะเห็นภาพแผนที่ประเทศไทยที่มีสีแดง หรือผู้ติดเชื้อเกิน 100 คนเพิ่มขึ้น แต่ก็มีพื้นที่สีขาว 1 จังหวัดคือ น่าน ทั้งนี้ การติดเชื้อใหม่วันนี้ยังต่ำกว่าผู้หายป่วยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้หายป่วย 13,829 คน

สำหรับผู้ที่ยังรักษาตัวขณะนี้มีอยู่ 128,367 คน อาการหนัก 3,422 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 747 คน ซึ่งเป็นทิศทางที่ลด ลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้ 131 คน ส่วนใหญ่ 89% คือผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ที่น่าเศร้ามีเด็ก 2 เดือนด้วย

ขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนจนถึงวานนี้ มีกว่า 46.6 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 กว่า 29.7 ล้านคน คิดเป็น 41.3% ของจำนวนประชากร ส่วนเข็มที่ 2 กว่า 16 ล้านคน หรือ 22.6% ส่วนบูสเตอร์เข็ม 3 ฉีด แล้ว 6.2 แสนคน

โดยการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดสฟรี วันนี้เริ่มประกาศให้ผู้เข้ารับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ให้เข้ารับวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็ม 3 แล้ว เช่นที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นัดกลุ่มที่เคยรับวัคซีนซิโนแวคจากที่นี่รอรับ sms นัดวันนัดฉีดแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 3 หรือตรวจสอบวันนัดที่แอปพลิเคชัน Vaccine บางซื่อ โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะให้บริการได้วันละ 15,000 คน ซึ่งที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อย้ำว่าไม่รับกลุ่ม walk-in

แต่ที่รับ walk-in ก็จะเป็นโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ประกาศให้ผู้ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม โดยเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 2 เดือนเพื่อเข้ารับเข็มกระตุ้นแอนตราเซนเนกา โดยต้องนำหลักฐานการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มมาแสดงเพื่อรับวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วย