ประเด็นเด็ด 7 สี

สวนสัตว์ขอนแก่น ได้สมาชิกใหม่ ลูกเก้งเผือกเพศผู้

ประเด็นเด็ด 7 สี - ลูกเก้งเผือกเพศผู้ ที่ลืมตาดูโลก ที่สวนสัตว์ขอนแก่น

ลูกเก้งเผือกตัวนี้ เกิดจาก พ่อเก้งเผือก ที่ชื่อ "โชคชัย" และแม่เก้งเผือก ที่ชื่อ "มะลิ"

เก้งเผือก มีลักษณะ เหมือนเก้งธรรมดา แต่มีสีขาวปลอดทั้งตัว พบใน อินโดนีเซีย จีนตอนใต้ ศรีลังกา และอินเดีย สำหรับในประเทศไทย พบได้ในทุกภาคของประเทศ ปัจจุบัน เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535