ห้องข่าววาไรตี้

ผู้ให้บริการรถตู้โดยสาร-รถมินิบัส ทวงถามเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19 จากภาครัฐ

สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด, สมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ รวมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กหรือมินิบัส เข้าเรียกร้องขอให้รัฐบาลเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ของสถาบันการเงินและไฟแนนซ์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติ และขอขยายอายุรถ 10 ปี ที่หมดภาษีในรอบปี 2564 ให้สามารถต่อภาษีรอบปี 2565 อีก 1 ปี และขอให้ช่วยติดตามเรื่องเงินเยียวยาที่กรมการขนส่งทางบก จะชดเชยให้รถสาธารณะเดือนละ 5,000 บาทต่อคัน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคัน ซึ่งตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทั่งขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว รวมทั้งขอให้คัดเลือกบริษัท GPS ติดตามรถยนต์ โดยขอเลือกบริษัทที่คิดค่าบริการไม่แพง ส่วนการเรียกเก็บค่าปรับต่างๆ ตามกฎหมายในอัตราต่ำสุดและเป็นธรรม และไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อนระหว่างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. และบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ซึ่งดูแลสัมปทาน โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับหนังสือร้องเรียน และรับปากจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ร้องเรียน ย้ำหลังจากนี้อีก 20-30 วัน หากการดำเนินการดังกล่าวไม่มีคืบหน้า หรือไม่มีการแก้ไข สมาคมฯ ทั้ง 3 หน่วยงาน จะรวมตัวกันมาทวงถามผลพร้อมแสดงเชิงสัญลักษณ์ให้ภาครัฐเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ โดยจะนัดหยุดให้บริการ