7HD ร้อนออนไลน์

เริ่มวันนี้ เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” และโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

วันนี้ (24 ก.ย.64)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.  เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนรับสิทธิ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย  ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน 2 ล้านสิทธิ โดยผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. ส่วนประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ จากที่รัฐให้สิทธิสูงสุดคนละ 15 ห้อง (คืน) สามารถใช้สิทธิคงเหลือต่อได้ โดยสามารถเริ่มจองโรงแรมที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2564 - 23 ม.ค.2565 และเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 - 31 ม.ค.2565

เงื่อนไขของโครงการ รัฐจะช่วยจ่ายค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 15 ห้องหรือคืน) รวมถึงให้คูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลด 40% ค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ มูลค่าสูงสุด 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน รวมสูงสุด 15 วัน) โดยผู้ใช้สิทธิเป็นคนจ่ายเอง 60% เมื่อเช็กอินเข้าที่พักแล้วเสร็จ จะได้รับคูปองเป็นรายวันทันที หลังเวลา 17.00 น.  รวมทั้งจะได้สิทธิเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนดเท่านั้น) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอเงินคืน (Redeem) ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หลังท่องเที่ยวและเช็กเอาต์โรงแรมแล้ว

โครงการทัวร์เที่ยวไทย

เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน จำนวน 1 ล้านสิทธิ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2564 - 31 ม.ค.2565 กำหนดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิเท่านั้น โดยกำหนดให้ต้องเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น ซึ่งรัฐจะช่วยจ่ายค่าแพ็คเกจทัวร์ 40% ของราคาเต็ม แต่สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อสิทธิ  ทั้งนี้ รายการนำเที่ยวที่เลือกซื้อ ต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเท่านั้น เดินทางได้ทุกวัน และไม่จำกัดว่าต้องเป็นการเดินทางเฉพาะวันธรรมดา ทั้งนี้ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรมที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   คาดหวังว่า ทั้ง 2 โครงการจะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้มากขึ้น มีการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านคน-ครั้ง เนื่องจากรัฐบาลได้ขยายเวลาดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทย ออกไปถึงสิ้นเดือน ม.ค.2565  ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดยังพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในระดับสูง  แต่เมื่อรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์  ประชาชนก็เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เช่น เขาใหญ่ หัวหิน และพัทยา  ประกอบกับในช่วงหลังจากนี้ เป็นช่วงการท่องเที่ยวปลายปี  จึงน่าจะกระตุ้นให้คนออกมาท่องเที่ยวมากขึ้น