ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : เมืองอุทัยธานี ต้นแบบผ่าวิกฤตโควิด-19

เป็นมาตรการเข้มข้นในการป้องกันโรคโควิด-19 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี หลังเกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 3 ทำให้หลายจังหวัดมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงจังหวัดอุทัยธานี ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อ14 คน กลายเป็นคลัสเตอร์ และยังมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 300 คน ทางอำเภอจึงร่วมกับสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และวัด เพื่อใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นสถานที่กักตัวดูอาการกลุ่มเสี่ยง และให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ช่วยดูแลตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ชาวบ้านได้ร่วมกันนำผักสวนครัวที่ปลูกเอง มาปรุงอาหารแจกจ่ายกลุ่มเสี่ยงทุกมื้อในระหว่างที่ต้องกักตัวอยู่ หากพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่ ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ก็มีการตั้งด่านคัดกรองชาวบ้านที่จะเข้า-ออกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง กระทั่งปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเป็น 0 แต่ก็ยังคงมาตรการป้องกันเข้มงวดอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีก

ส่วนมาตรการสำคัญที่ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ไม่รู้สึกรังเกียจผู้ที่เคยติดเชื้อ และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งถือเป็นความรักความสามัคคี ความเอื้ออาทร ของคนในชุมชน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงได้ จนได้รับการยอมรับจากพื้นที่ใกล้เคียง นำวิธีการไปปฏิบัติตาม ทำให้ขณะนี้ในจังหวัดอุทัยธานี มียอดผู้ติดเชื้อเป็น 0 ปลอดจากเชื้อ 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอหนองฉาง อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต

โดยชาวบ้าน หนึ่งในผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจกับทีมข่าวว่า ครอบครัวของตนติดเชื้อทั้งครอบครัว 8 คน มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนำตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลอุทัยธานี และได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบเชื้อ จนเข้ารักษาจนหายเป็นปกติ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย

ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ที่ร่วมมือทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกือบกลายเป็น 0 เป็นแบบอย่างให้หลายพื้นที่นำไปปรับใช้ สู้กับโควิด-19 ยุคปัจจุบัน