เกาะกระแสออนไลน์

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดลงทะเบียน 2 ล้านสิทธิ์ เช็กเงื่อนไขรายละเอียด ที่นี่

หลังจากเมื่อวันที่ (21 ก.ย.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ล่าสุด (24 ก.ย.64) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  โดยจะเปิดประชาชนลงทะเบียนจำนวน 2 ล้านสิทธิ์

ด้านคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นี้ ผู้เข้าร่วมจะเหมือนกับ เฟส 1 และ 2 เช่น คนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงต้นปี 2565 ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ เฟส 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

สิทธิ์ของเราเที่ยวดัวยกัน มีรายละเอียดดังนี้

สิทธิ์ที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 15 ห้อง หรือ คืน)
สิทธิ์ที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาท ต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)
สิทธิ์ที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน โดยกรอกข้อมูลที่สำคัญ อาทิ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์
2.รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ กรณียังไม่มีแอปฯเป๋าตัง สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอปฯ หลักในการใช้จ่ายและรับ voucher หรือ คูปอง มูลค่า 600 บาท ต่อวัน

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน