ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวปลอม เขื่อนเจ้าพระยาเปิดประตูระบายน้ำ ระวังน้ำท่วมนนทบุรี และ กทม.

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ แจ้งเตือนให้ระวังน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเปิดประตูระบายน้ำทุกบาน ส่งผลให้ในอีก 1 สัปดาห์จากนี้ มวลน้ำจะมาถึงจังหวัดนนทบุรี และคาดว่ากรุงเทพมหานคร ไม่น่าจะรอด อาจถูกน้ำท่วม (หลายคนกลัวจะซ้ำรอย ปี 2554)

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริง กับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น “เป็นข้อมูลเท็จ” โดยกรมชลประทาน ชี้แจงว่า ได้ควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่นพื้นที่บริเวณ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอผักไห่ และ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีตลิ่งต่ำอยู่แล้ว

กรมชลประทาน ยังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบ รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบข่าวสาร จากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผ่านหลายช่องทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม www1.rid.go.th สายด่วน 1460