7HDร้อนออนไลน์

ฉะเชิงเทรา ประกาศเตือนภัย ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงล้นตลิ่ง

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ออกประกาศเตือนภัยระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงล้นตลิ่ง อาจส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ให้ระวังน้ำท่วมขัง และเร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่าให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำ  เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต  ได้เร่งระบายน้ำเต็มศักยภาพของระบบชลประทาน ออกสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่  

เวลา 11.30 น. วันที่ 24 ก.ย.64   เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ได้ออกประกาศเตือนภัยพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ให้ระวังน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สิน  เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต  ได้เร่งระบายน้ำ พร่องน้ำ เต็มศักยภาพของระบบชลประทาน ออกสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยโดยต่อเนื่อง วันละ 14.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนและการตัดยอดน้ำผ่านพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมถึงปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่  ทำให้น้ำในคลองสายตต่าง ๆ มีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และบางแห่งเริ่มไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร จนได้รับความเสียหาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้หน่วยงานในแต่ละแห่งมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำผ่านคู คลอง ต่าง ๆ  ที่ไหลผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา ระบายลงส่งแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย ทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงจะเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยริมฝั่งแม่น้ำอาจต้องได้รับผลกระทบ ดังนั้นทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จึงได้ออกประกาศเตือนภัย เพื่อให้พี่น้องประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของที่มีค่าให้พ้นจากระดับน้ำ และระมัดระวังเรื่องฝืนไฟ และสัตว์มีพิษ ที่อาจมาพร้อมกับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่