ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลุ่มแม่น้ำยมตอนล่าง ตอนที่ 1

ข่าวภาคค่ำ - ประตูระบายน้ำวังจิก ที่ก่อนหน้านี้ คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะได้รับการร้องเรียนว่าก่อสร้างล่าช้า ปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร ไปติดตามในคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

หลังการลงพื้นที่ตรวจสอบประตูระบายน้ำวังจิกผ่านไปกว่า 9 เดือน คอลัมน์หมายเลข 7 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบมีความคืบหน้าโครงการไปแล้วเกือบร้อยละ 47 ซึ่งคืบหน้ามาได้เพียงเล็กน้อย คือ มีการเทคอนกรีต และก่อสร้างบริเวณด้านล่าง ของประตูระบายน้ำ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และเริ่มก่อสร้างบันไดปลาโจน

ซึ่งกรณีดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณา และเชื่อว่าหลังจากนี้ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำวังจิก จะสามารถก่อสร้างได้เร็วขึ้น และแล้วเสร็จตามสัญญา ในช่วงเดือนตุลาคมปีหน้า และสามารถใช้ควบคุมน้ำในแม่น้ำยม ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

ซึ่งนอกจากประตูระบานน้ำวังจิกแล้ว ยังมีโครงการประตูระบายน้ำอีก 3 จุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้าง อาคารบังคับน้ำลุ่มแม่น้ำยมตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดพิาณุโลก และจังหวัดพิจิตร ซึ่งหลังจากนี้จะสามารถกักน้ำไว้ ช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ไม่ให้น้ำยมต้องแห้งซ้ำซากเหมือนกับทุกปี ติดตามได้ในตอนต่อไป