7HDร้อนออนไลน์

พระประแดง คึกคัก แห่ฉีดเข็ม 3 คิวเต็มภายใน 2 ชม.

วันที่ 24 กันยายน 2564 โรงพยาบาลบางจาก และโรงพยาบาลบางประกอก 3 เปิดวอล์กอินให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 และ 2 ฉีดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 เดือน จะได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) เริ่มวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีจุดฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ต.ลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
    
โดยบรรยากาศการฉีดวัคซีนในวันนี้มีประชาชนสนใจวอล์กอินเข้ามาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จำนวนมาก โดยโรงพยาลบาลบางจาก และโรงพยาบาลบางประกอก 3 เปิดรับฉีดวัคซีนหน่วยละ 1,000 คิว รวมทั้งหมด 2,000 คิว กำหนดเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06:00 น. - 15:00 น. ซึ่งมีประชาชนสนใจจำนวนมากมาต่อคิวรับวัคซีนทำให้คิวหมดอย่างรวดเร็ว
    
จากสอบถามชาวบ้านที่มารอคิวฉีดวัคซีนท่านนึงเล่าว่าตนมารอคิวตั้งแต่ตี 5 ได้คิวฉีดที่ 300 บางคนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ตี 3 ก็มี วันนี้ตั้งใจมาฉีดเข็มกระตุ้นเพราะกลัวว่าที่ฉีดซิโนแวคไป 2 เข็ม แล้วนั้น ภูมิจะไม่มีเหลือแล้ว ดูจากข่าวว่าคนที่ฉีดซิโนแวคไปครบโดสแล้วภูมิขึ้นน้อย วันนี้ได้ข่าวว่าที่นี่เปิดให้วอล์กอินฉีดเข็มกระตุ้นภูมิ ตนจึงไม่รีรอรีบมาต่อคิวตั้งแต่ตี 5 ระบบการจัดคิวที่นี่คอนข้างดีไม่มีปัญหา ซึ่งการฉีดวัคซีนเข็ม 3 นี้ ตนก็แอบกังวลอยู่เหมือนกัน