เจาะประเด็นข่าว 7HD

จับตา ศบค.ปรับมาตรการ - เปิดกิจการกิจกรรมเพิ่ม - ลดเวลาเคอร์ฟิว

การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 27 กันยายน ที่นอกจากจะเห็นชอบเลื่อนเปิดพื้นที่เมืองท่องเที่ยว Sandbox นำร่อง 5 จังหวัด จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายนแล้ว ต้องจับตาการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการเพิ่มขึ้น อาทิ เปิดพิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา สถาบันกวดวิชา สปา โรงภาพยนตร์ และร้านอาหารที่เล่นดนตรี พร้อมลุ้นปรับเวลาเคอร์ฟิวจาก 21.00 – 04.00 น. เป็น 22.00 – 04.00 น.

ส่วน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่สิ้นสุดปลายเดือนนี้ ศบค.เตรียมพิจารณาขยายเวลาออกไปจนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนั้น เหตุผลสำคัญคือ รอให้ร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ก่อน เพราะช่วงนี้เป็นขั้นตอนให้ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมพร้อมและปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดรับกับกฎหมายฉบับใหม่นี้