เจาะประเด็นข่าว 7HD

คปภ.สั่ง บ.เอเชียประกันภัย หยุดรับประกันชั่วคราว

ปัญหาการเคลมประกันโควิด-19 ของบริษัทเอเชียประกันภัย เกิดความล่าช้า จนเกิดกระแสข่าวปิดกิจการ กระทั่ง คปภ.ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุด คปภ.มีคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันภัยชั่วคราวแล้ว

ปัญหาที่ คปภ. ตรวจสอบบริษัท เอเชียประกันภัยฯ พบมี 3 ประการ คือ 1. บริษัทมีฐานะไม่มั่นคง มีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 2. จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า และมีจำนวนค่าสินไหมคงค้างจำนวนมากส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัท ตลอดจนความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย และ 3. กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน จึงให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เพิ่มทุนหรือแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพันและให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอ ตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และต้องทำรายงานค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ทั้งหมด และเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่บริษัท เอเชียประกันภัยฯ พบว่าค่อนข้างเงียบเหงา เพราะเป็นวันหยุด ที่หน้าบริษัทติดประกาศคำสั่งของ คปภ. ที่ให้บริษัท เอเชียประกันภัยฯ หยุดรับทำประกันชั่วคราว และเร่งจ่ายเคลมประกันที่ค้างไว้ตามเวลากำหนด ประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยและเข้ามาติดตามความคืบหน้าที่บริษัทในวันนี้ก็ต้องผิดหวังกลับบ้านไปหลายราย

อย่าง นางสาวพิมพ์นารา เที่ยงกระโทก ที่หอบเอกสารมายื่นเรื่องเคลมประกันในวันนี้ เธอบอกว่าเพิ่งหายป่วยจากโรคโควิด-19 เห็นประกาศจากหน้าเพจของบริษัทฯ ระบุว่าวันนี้เปิดทำการปกติ จึงหวังทำเรื่องเคลมประกัน แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง ต้องมาใหม่ในวันจันทร์หน้า

ขณะที่ผู้เอาประกันได้เริ่มฟ้องคดีกับบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ผ่านศาลแพ่งแล้ว โดยมอบหมายให้สภาองค์กรของผู้บริโภค ช่วยดำเนินการให้ เริ่มจากการยื่นต่อศาล เพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

ขณะนี้ยังมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเคลมประกันโควิด-19 ล่าช้าหลายบริษัท อยู่ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค เกือบ 500 กรณี ซึ่งอนุกรรมการฯ จะประชุมร่วมกันในวันที่ 30 กันยายน เพื่อมีมติให้ฟ้องเป็นคดีกลุ่มต่อไป โดยจะเริ่มจากบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ก่อน