7HDร้อนออนไลน์

ผู้ว่าฯ โคราช สั่งขยายเวลาปิดตลาดสุรนารี ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สธ.

วันนี้ ( 24 ก.ย.64 ) นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลงนามในคำสั่งที่ 9563/2564 เรื่องขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย "ตลาดสุรนารี" ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
    
ด้าน นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าฯ เผยว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เวลาและโอกาสผู้บริหารตลาดเอกชนชี้แจงข้อมูลรายชื่อผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์การสอบสวนโรค รวมทั้งสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจการเปิดตลาดในวันที่ 26 ก.ย.64 จะต้องดำเนินมาตรการสาธารณสุขอย่างไรบ้าง เช่น ผู้ค้าฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม กรณีกักตัวต้องพ้นระยะเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อซ้ำ แต่ตลาดไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการสาธารณสุข และข้อมูลผู้ป่วยกับผู้ค้าเช่าแผงไม่ตรงกัน คลาดเคลื่อนเกิน 50 % ที่สำคัญไม่มีรายชื่อผู้เข้ามาซื้อสินค้าเลย เป็นปัญหาอุปสรรคการติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ยังกระจายไปขายสินค้าในตลาดใกล้เคียง นอกจากนี้ตลาดแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและปัญหาระบบสุขาภิบาลการบำบัดน้ำเสีย

สำหรับประกาศขยายเวลาปิดตลาดสุรนารี ระบุใจความว่า
1. ให้ปิดตลาดสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการค้าขาย รวมทั้งใช้เป็นที่ขนถ่ายสินค้า ขนส่งสินค้าในพื้นที่
3. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือออกพื้นที่ตามข้อ 1 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

614db449a1c901.59494086.jpg

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จ.นครราชสีมา วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 257 คน จำนวนผู้ป่วยสะสม 24,649 คน รักษาหายแล้ว 21,353 คน อยู่ระหว่างการรักษา 3,128 คน เสียชีวิตสะสม 168 คน ขณะที่การตรวจเชิงรุกหลายแห่ง พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอยู่ในโรงงานและตลาดสดจำนวนมาก นอกจากนี้ ที่ตลาดแห่งหนึ่งใน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 คน ซึ่งเกี่ยวโยงกับคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีด้วย โดยขณะนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กำลังเร่งตรวจเชิงรุกพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดต่างๆ จำนวน 20 แห่ง  ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อทำการควบคุมไม่ให้การติดเชื้อกระจายเข้าสู่ชุมชน