ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย กับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มที่จังหวัดลำปาง

ที่หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน 500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ 10 ตำบล 51 หมู่บ้าน 9 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 2,406 ครัวเรือน และในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 27 หมู่บ้าน 406 ครัวเรือน

โอกาสนี้ ได้ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 500 คน ในอำเภอหล่มเก่า ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน

จากนั้น เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดเลย เชิญสิ่งของพระราชทานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ จังหวัดเลย ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมขังพื้นที่ ทั้งหมด 8 อำเภอ 22 ตำบล 68 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 610 ครัวเรือน ที่อำเภอเมือง ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน 223 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โอกาสนี้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีไปกล่าวแก่ราษฎร ทั้งยังทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงโปรดให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว.ไปให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์ โรงพยาบาลวังเหนือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขฯ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในอำเภอวังเหนือ จำนวน 214 คน ในจำนวนนี้ มีพระสงฆ์ 36 รูป ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมมอบยาชุดสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ผู้ที่ไปฉีดวัคซีน นอกจากนี้ ยังออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ซึ่งวันนี้ จังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยเพิ่ม 4 คน รักษาหายแล้ว 1,821 คน และอยู่ระหว่างการรักษา 60 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง