7hdร้อนออนไลน์

เตี้ยนหมู่ถล่มชัยภูมิน้ำท่วมตัวเมืองสูง

วันนี้ (25 ก.ย.64) อิทธิพลของพายุดีเปรสชันเตี้ยหมู่ ทำให้เกิดฝนตกหนักทั้งคืนเป็นบริเวณกว้างทั่ว จ.ชัยภูมิ ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาภูแลนคา ไหลผ่านน้ำตกตาดโตน ลงสู่ลำน้ำลำปะทาวเข้าเมืองชัยภูมิ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันกลางดึกทั้งเมืองชัยภูมิ ถนนเกือบทุกสายในเมือง มีระดับน้ำท่วมสูง หนักสุดที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร วิ่งผ่านได้เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้น รวมถึงที่ด้านหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ รถเล็กไม่สามารถวิ่งเข้าออกรับ-ส่งผู้ป่วยได้

บริเวณหน้าตลาดสดเมืองชัยภูมิ รวมถึงถนนเส้นทางผ่านศาลากลางจังหวัด สำนักงานที่ดิน ถนนศูนย์ราชการ และอีกหลายสาย ถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างทั้งย่านเศรษฐกิจเมืองชัยภูมิ บรรดาชาวบ้าน พ่อค้า แม่ค้าของขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกลางดึก

ด้านนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้ให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองกว่า 10 เครื่อง เพื่อที่จะระบายน้ำให้เร็วขึ้น เพราะมีทั้งน้ำป่าจากลำปะทาว และจากแม่น้ำชีไหลเข้าตัวเมืองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีฝนตกลงมาเป็นระยะๆ จึงทำให้การระบายน้ำออกจากตัวเมืองเป็นไปอย่างล่าช้า