ข่าวดึก 7HD

ขนส่งฯ แนะชำระภาษีรถประจำปีผ่านออนไลน์

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รายงานสถิติการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 485,007 คัน ซึ่งมีแนวโน้มใช้บริการชำระภาษีออนไลน์มากขึ้น โดยพบการชำระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ eservice.dlt.go.th จำนวน 75,267 คัน ส่วนการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีจำนวน 9,887 คัน

ขณะที่บริการช่องทางอื่นๆ อย่าง เลื่อนล้อต่อภาษี มีจำนวน 90,484 คัน, การชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 290,851 คัน, การชำระภาษีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ จำนวน 1,269 คัน และการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 14,995 คัน

ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชน ให้หันมาใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า 1 ปี หรือรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพก่อน ส่วนรถไม่ติดเงื่อนไขดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง