7HDร้อนออนไลน์

แผนวัคซีน ที่จะทยอยเข้าไทยช่วง “ตุลาคม-ธันวาคม”

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเดือน ก.ย. นี้มียอดวัคซีนเข้าไทยจำนวน 15.7 ล้านโดส ไม่นับรวมวัคซีนทางเลือก จึงทำให้ระดมฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างมาก
ในเดือน ต.ค. เป็นอีกเดือนที่มีวัคซีนในประเทศกว่า 24 ล้านโดส ซึ่งหากนับซิโนฟาร์มด้วยก็จะมีวัคซีนราว 30 ล้านโดส ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้ยอดฉีดวัคซีนในประเทศสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่วนเดือน พ.ย.-ธ.ค. จะมีวัคซีนเข้าเดือนละ 23-24 ล้านโดส ทำให้คาดการณ์ได้ว่าการจัดสรรวัคซีนในสิ้นเดือน ก.ย. เข็มที่ 1 จะครอบคลุมประชากรอย่างน้อย 45% ส่วนเข็มที่ 2 จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 25% ขณะที่ ต.ค. เข็มที่ 1 จะครอบคลุมประชากร 58% เข็มที่ 2 ครอบคลุมที่ 45%


ส่วนเดือน พ.ย. เข็มที่ 1 จะครอบคลุมประชากร 50 ล้านคน คิดเป็น 71% เข็มที่ 2 ครอบคลุม 60% และภายในเดือน ธ.ค. เข็มที่ 1 จะครอบคลุมประชากร 60 ล้านคน หรือคิดเป็น 85% เข็มที่ 2 มีสัดส่วน 74%

สำหรับเข็มที่ 3 สธ. ยังคงให้ความสำคัญ โดยจะส่งนัดหมายให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนหน้านี้ เข้ารับวัคซีนเป็นระยะ ๆ

สำหรับแผนการจัดหาวัคซีน ในส่วนวัคซีนซิโนแวค จะมีการนำเข้าในช่วงเดือนตุลาคม 6,000,000 โดส รวมทั้งสิ้นตลอดทั้งปี มีซิโนแวคเข้ามาในประเทศไทย 31.5 ล้านโดส

สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกาในช่วงเดือนตุลาคม จะมีการนำเข้ามา 10 ล้านโดส พฤศจิกายน 13 ล้านโดส และธันวาคมอีก 14 ล้านโดส โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงธันวาคม จะมีวัคซีนแอสตราเซเนกา ทั้งหมด 62.9 ล้านโดส

ขณะที่วัคซีนไฟเซอร์ จะเอาทยอยเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคม 8 ล้านโดส พฤศจิกายน 10 ล้านโดส และธันวาคมอีก 10 ล้านโดส รวมตลอดทั้งปีมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาที่ประเทศไทยอยู่ที่ 31.5 ล้านโดส

614ecb54eae423.89398561.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง