เจาะประเด็นข่าว 7HD

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนัก 3,000 กว่าคน

ศบค.รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 11,975 คน ทำให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมมากกว่า 1,540,000 คน เมื่อดูแผนที่จังหวัดติดเชื้อ วันนี้พบพื้นที่การติดเชื้อลดลงเป็นสีเหลือง สีเขียวมากขึ้น

โดย 10 จังหวัดผู้ติดเชื้อสูงสุด กรุงเทพมหานคร 2,123 คน, ชลบุรี 744 คน, สมุทรปราการ 738 คน, ยะลา 632 คน, ระยอง 454 คน ตามด้วย จังหวัดนราธิวาส, สงขลา, ราชบุรี, สมุทรสาคร และนครศรีธรรมราช ซึ่งอันดับ 1-8 การติดเชื้อลดลง

ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 124,540 คน น่าห่วงกลุ่มอาการหนัก หรือปอดอักเสบ พบตัวเลขผู้ป่วยขึ้นหลัก 3,000 ต่อเนื่องแม้จะลดลง แต่ยังอยู่ที่ 3,323 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 729 คน และวันนี้รายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 127 คน ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสียชีวิตสูงสุด

ขณะที่อันดับโลก ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 29