ข่าวภาคค่ำ

สั่งการทุกฝ่าย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข่าวภาคค่ำ - แกนนำรัฐบาล สั่งทุกภาคส่วน เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ พร้อมเปิดเว็บไซต์เชื่อมโยงฐานข้อมูล ติดตามสถานการณ์อย่างรอบด้าน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทย กองทัพ และ กรุงเทพมหานคร ให้เร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ พร้อมกำชับ กรมชลประทานและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำ ระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกล และยานพาหนะ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำไปยังจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ให้ปิดกั้นพื้นที่ ห้ามบุคคลใดใช้พื้นที่ในช่วงที่มีพายุ พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ให้ทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ และให้ประชาชนเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเว็บลิงก์ รวมรวมข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกลางในการเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย ครอบคลุมทั้ง 10 ประเภท อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ หมอกควัน