ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลุ่มแม่น้ำยมตอนล่าง ตอนที่ 2

ข่าวภาคค่ำ - นอกจากประตูระบายน้ำวังจิก แล้วยังมีประตูระบายน้ำอีก 3 แห่ง ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 รับผิดชอบ ที่คาดว่าหลังก่อสร้างเสร็จ จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมให้ดีขึ้น เป็นอย่างไรไปติดตามในคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

โดยประตูระบายน้ำท่านางงาม ตั้งอยู่ในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และประตูระบายน้ำท่าแห ตั้งอยู่ในอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ทั้งสองแห่งเริ่มโครงการก่อสร้างเมื่อปี 2562 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2566 ด้วยงบประมาณเบื้องต้นประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพิ่งเริ่มโครงการเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ โดยประมาณ 580 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 ประตู สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 รับผิดชอบก่อสร้างเอง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนประตูระบายน้ำวังจิก และหลังจากประตูระบายน้ำทั้ง 4 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมตอนล่างดีขึ้น

นอกจากจะช่วยปัญหาภัยแล้งแล้ว ประตูระบายน้ำท่าแห่ ยังมีความพิเศษกว่าประตูระบายน้ำอีก 3 แห่ง คือสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากได้ด้วย