ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเกษตรกรรมในน้ำปี 2020 และพระราชทานพระราชดำรัสถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย ภายใต้โครงการพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเกษตรกรรมในน้ำปี 2020 และพระราชทานพระราชดำรัสถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย ภายใต้โครงการพระราชดำริ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง