อาทิตย์ติดข่าว

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก ไม่พบผลข้างเคียง เดินหน้าฉีดเริ่มเดือนตุลาคมนี้

รัฐบาลเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา เริ่มเดือนตุลาคมนี้ หลังฉีดวัคซีนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกว่า 2,000 ราย แล้วไม่พบผลข้างเคียง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ขวบ -18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด จำนวนกว่า 4.5 ล้านคน ในเดือนตุลาคมนี้ ผ่านสถาบันการศึกษา ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อม หากจะมีการเปิดภาคเรียน 

ขณะที่กรุงเทพมหานคร รายงานการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียน กลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 1,681 คน และได้รับครบ 2 เข็ม จำนวน 614 คน ไม่พบผลข้างเคียง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ กำลังเร่งสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งที่ผู้ปกครองยินยอมให้ฉีด และไม่ยินยอมให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ขณะเดียวกัน จะรวบรวมจำนวนนักเรียนที่พักอาศัยในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาต้นสังกัด เพื่อเสนอต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้จัดสรรยอดวัคซีนเพิ่มรายจังหวัด และให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับฉีดวัคซีนให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วย