อาทิตย์ติดข่าว

จ่ายเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 พรุ่งนี้ (27 ก.ย.)

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด เตรียมรับเงินเยียวยา รอบ 2 โอนเข้าวันพรุ่งนี้ (27 ก.ย.) ตามบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง

ซึ่งก่อนหน้านี้ มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวยารอบ 2 ไปแล้ว และในวันพรุ่งนี้ จะเป็นคิวของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีประมาณ 3 ล้านคน ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

ซึ่งจะแบ่งการโอนเป็น 2 วัน ตามลำดับเลขบัตรประชาชน คนละ 2,500 บาท ย้ำว่า ผู้มีสิทธิต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย เงินเยียวยาจะทยอยโอนเข้า 2 วัน คือ วันพรุ่งนี้ (27 ก.ย.) และ 28 กันยายนอีก 1 วัน

สำหรับผู้ประกันตนที่เงินไม่โอนเข้า หากมีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้องแล้ว สำนักงานประกันสังคม ก็จะทยอยโอนเงินเข้าให้ทุก ๆ สัปดาห์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

โดยการจ่ายเงินเยียวยา ม.33 รอบแรก จ่ายไประหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นเงิน 2,500 บาท ซึ่งรวม 2 รอบ กลุ่ม ม.33 จะได้รับเงินเยียวยา รวม 5,000 บาท

ส่วนผู้ประกันตน ที่มีสิทธิและอยู่ในเกณฑ์ตามเงื่อนไข แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยารอบ 2 สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอทบทวนสิทธิผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน จากนั้นให้ปริ้นคำขอทบทวนสิทธิออกมา แนบไปพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และในกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย ให้แนบสำเนาหลักฐานการล้มลายมาด้วย หรือ เป็นบุคคลทุพพลภาพ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และใบรับรองแพทย์มาด้วย และส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักงานประกันคมในพื้นที่ ย้ำว่าไม่ต้องเดินทางมาเอง เพื่อลดความเสี่ยง ติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกันตนมาตรา 40 อีก 3 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่ต้องได้รับเงินเยียวยา งวดละ 5,000 บาท แต่ยังไม่เคยได้รับเงินสักรอบ

ซึ่งในวันที่ 28 กันยายนนี้ สำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินเยียวยาให้ รวบยอดครั้งเดียวจำนวน 10,000 บาท