ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลุ่มแม่น้ำยมตอนล่าง ตอนที่ 3

ข่าวภาคค่ำ - ประตูระบายน้ำท่าแห เป็นหนึ่งในประตูระบายน้ำในโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลุ่มแม่น้ำยมตอนล่าง 4 ประตู ซึ่งมีความพิเศษ ที่นอกจากจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งแล้ว ในช่วงฤดูฝน ยังสามารถช่วยในการบริหารจัดการไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังอย่างทุกปีได้ ไปติดตามใน คอลัมน์หมายเลข 7 

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริต ตามติดกลโกง คืบหน้าก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลุ่มแม่น้ำยมตอนล่าง ประตูระบายน้ำท่าแห ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 500 ล้านบาท ห่างจากประตูระบายน้ำท่านางงาม อำเภอบางระกำ ประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากคลอง DR 2.8 ที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำยม กับแม่น้ำน่าน ประมาณ 500 เมตร ซึ่งในช่วงน้ำหลากจะผลักดันน้ำในแม่น้ำยม ลงคลอง DR 2.8 ไปลงแม่น้ำน่าน แก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้อีกทาง

ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่แสดงความคิดเห็นว่า

หลังจากนี้ หากโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลุ่มแม่น้ำยมตอนล่างมีความคืบหน้าอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะนำมาเสนอต่อไป