7HDร้อนออนไลน์

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง น้ำเซาะพนังกั้นน้ำพังเสียหาย

ในช่วงเย็นวันนี้ ( 26 ก.ย.64 ) ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอ่างที่รับน้ำจากอำเภอด่านขุนทด ทั้งหมด รวมทั้งอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน มีปริมาณน้ำ เกือบ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำกว่า 157% จากความจุ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ ร่วมกันดูแลอย่างดีมากกว่า 1 เดือน

แต่วันนี้ปริมาณน้ำด้านบนที่ไหลลงมาจากอำเภอด่านขุนทดมีปริมาณที่มากเกินกว่าที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างจะรับไหว กระแสน้ำเซาะจนทำให้พนังกันน้ำทรุดตัว ทำให้น้ำจำนวนมากไหลลงบานประตูทั้ง 4 บาน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้น้ำยังไหลออกทางปีกซ้ายปีกขวาและสปิลเวย์ทางประตูระบายน้ำฉุกเฉิน

ด้านนายกิตติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าชลประทานได้ทำดีที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานไหว เพราะมวลน้ำด้านบนไหลมาเป็นจำนวนมาก แต่ยังรักษาสันเขื่อนเอาไว้ได้ ทำให้น้ำไม่ล้นสันเขื่อน มีเพียงน้ำที่ไหลออกทางประตูระบายน้ำที่กำลังก่อสร้างเท่านั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมั่นใจว่าสันเขื่อนยังแข็งแรงมั่นคง

อย่างไรก็ตาม ชลประทานแจ้งเตือนปราชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง ให้ขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูง และเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม