ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุก และเจลแอลกอฮอล์แก่บุคลากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยบาท

ที่ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศิริ ปะทะขีนัง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เชิญอาหารพระราชทาน ได้แก่ ข้าวเหนียวไก่ทอดงากระชายขาว จำนวน 400 ชุด พร้อมเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 400 หลอด ไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีฯ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง