ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา สานต่อแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่างๆ

มูลนิธิชัยพัฒนา สานต่อแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่าง ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง