เช้านี้ที่หมอชิต

เตือน 4 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำสูงขึ้น

เช้านี้ที่หมอชิต - กรมชลประทาน เตือนประชาชนในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังและเตรียมรับมือระดับน้ำสูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นระหว่าง 2,000-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อย ๆ ทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลำดับ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่นอกคั้นกันน้ำใน 4 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท และสิงห์บุรี เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจุบันประมาณ 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ และหากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้น จะรีบแจ้งให้หน่วยงานและประชาชนทราบก่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา