เช้านี้ที่หมอชิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้ารางวัลบริการภาครัฐ

เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA คว้า 2 รางวัลบริการภาครัฐ ตอกย้ำเจตนารมณ์มุ่งสร้างอาชีพให้ชุมชน และความเป็นเลิศด้านการบริการ

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลพัฒนาการบริการ จากผลงาน "โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ที่ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลิตช่างไฟฟ้าในชุมชน โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาอบรมให้มีความรู้ เพื่อให้ชุมชนได้มีช่างไฟฟ้าที่สามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นในครัวเรือน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย โดยใช้บุคลากรจาก PEA ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มาให้ความรู้อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งมีช่างไฟฟ้าที่ได้รับใบประกอบอาชีพแล้ว 7,127 คน

ส่วนอีกหนึ่งรางวัล ประเภท "ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ" จากผลงานโครงการติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค ที่ปัจจุบัน PEA ยกระดับการให้บริการ ขยายขอบเขตและลดระยะเวลาการให้บริการสำหรับผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยติดตั้งมิเตอร์ในเขตชุมชนเพียง 1 วันทำการ และ 3 วันทำการ สำหรับนอกเขตชุมชน