เช้านี้ที่หมอชิต

ผู้ประกันตนตาม ม.33 รับเงินเยียวยารอบ 2 อีก 2,500 บาท

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา รอบที่ 2 จะเป็นกลุ่มพื้นที่ 10 จังหวัด กับ กลุ่ม 3 จังหวัด 2,500 บาท เริ่มโอนแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา 2 วัน วันที่ 27 กันยายน กับ วันที่ 28 กันยายน

จะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนกลุ่ม 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ก็จะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท รวมหลังจากที่ได้รอบแรกไปแล้วก็จะเป็น 5,000 บาทต่อคน ส่วนกลุ่มถัดไปที่จะได้เงินคือผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 3 จังหวัดที่สมัครเป็นผู้ประกันตน และจ่ายเงินสมทบงวดแรก ช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม อีกกว่า 340,000 คน จะได้รับเงินเยียวยา รวมคนละ 10,000 บาท วันที่ 28 กันยายนนี้