เช้านี้ที่หมอชิต

เตรียมแผนฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12 ขวบขึ้นไป ก่อนเปิดเทอม

เช้านี้ที่หมอชิต - สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมแผนฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนเปิดเทอม 1 พฤศจิกายนนี้

นายแพทย์นเรศฤทธ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมแผนฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อรองรับการเปิดเทอมวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยทันทีที่จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางภาครัฐ เจ้าหน้าที่ก็จะฉีดวัคซีนให้กลุ่มนักเรียนให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ โดยตั้งเป้าหมายที่ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความยินยอม ความพร้อมของผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วย เบื้องต้นจะเน้นฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือในระดับมัธยมศึกษาก่อน ส่วนเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือเด็กระดับชั้นประถมศึกษาจะมีการหารือเพิ่มเติมอีกครั้ง

นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ปรับแผนนำโมเดลของโรงงานขนาดใหญ่ มาใช้กับโรงงานขนาดเล็ก โดยการเร่งตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุด ควบคู่ไปกับเน้นมาตรการขององค์กร และมาตรการส่วนบุคคล หรือ DMHTT อีกทั้งยังต้องมีการวางแนวทางขยายผลการสร้างศูนย์พักคอยคนสาครในโรงงานให้กว้างมากยิ่งขึ้น แม้จะไม่มีการพบผู้ติดเชื้อก็ตาม

สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 412 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 105,574 คน รักษาหายเพิ่มอีก 400 คน และผู้เสียชีวิตสะสม 805 คน