7 สีช่วยชาวบ้าน

7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา มอบทุนระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา โดย คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD มอบทุนการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนต่อเนื่องจาก "ระดับมัธยมศึกษา" โดย ช่อง 7HD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คัดเลือกนักเรียนทุนในโครงการ จำนวน 30 ทุน แบ่งเป็นสายวิชาชีพพื้นฐานด้านช่วยเหลือสังคม 20 ทุน และสายวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานด้านธุรกิจสื่อสาร 10 ทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป