7hdร้อนออนไลน์

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกินครึ่งเป็นผู้สูงอายุ

วันนี้ (27 ก.ย.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 101 คน ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 16,369 คน

ขณะที่มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 74 คน คิดเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 60 ปีและมีโรคเรื้อรัง 23 คน และผู้เสียชีวิตที่ไม่มีประวัติโรค 4 คน

โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดแบ่งเป็นชาย 56 คน หญิง 45 คน มีอายุระหว่าง 29-110 ปี เป็นชาวไทย 98 คน เป็นชาวต่างชาติ 3 คน และมีผู้เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 2 คน โดยอยู่ในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะเวลาในการรักษาตัวหลังจากพบเชื้อจนถึงเสียชีวิตนานที่สุด 64 วัน และระยะเวลาน้อยสุด 10 วัน หลังจากทราบผลตรวจ

ผู้เสียชีวิตกระจายอยู่ใน 38 จังหวัด ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 36 คน และส่วนมากมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิต เบาหวาน โรคอ้วน และเป็นผู้ป่วยติดเตียง

การติดเชื้อของผู้เสียชีวิตมาจากการอาศัยในพื้นที่เสี่ยง และติดมาจากคนรู้จัก รวมทั้งประกอบอาชีพเสี่ยงในการพบปะผู้คนจำนวนมาก และติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

615175eb0e9d52.39056997.jpg