ข่าวเด็ด 7 สี

ศบค.ปรับมาตรการป้องกันโควิด-19

ที่ประชุมใหญ่ ศบค.ปรับมาตรการควบคุมการระบาดโควิด 19 โดยยังคงมาตรการส่วนบุคคล มาตรการทางสังคม การเดินทาง และการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ยังต้องเข้มงวดต่อไป ในขณะที่ปรับเวลาเคอร์ฟิว จาก 21.00 – 04.00 น. เป็น 22.00 – 04.00 น. โดยอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ปิดเวลา 21.00 น. สถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุดสาธารณะ บ้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้ เปิดได้อย่างมีเงื่อนไขและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึง ร้านทำเล็บ ร้านสักร่างกาย นวด สปา เปิดบริการได้ แต่ต้องนัดล่วงหน้า

โรงภาพยนตร์ การเล่นดนตรีในร้านอาหาร ทำได้แต่ห้ามเกิน 5 คน สวมหน้ากากอนามัย ส่วนนักร้องต้องมีระยะห่าง

แต่ที่ยังห้ามเปิดบริการคือ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สัมมนา ร้านเกม สวนสนุก