ข่าวภาคค่ำ

นายกฯ สั่ง ปภ.ช่วยประชาชนช่วงน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวภาคค่ำ - ทุกหน่วยราชการ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงข้อความใน Facebook ส่วนตัว ถึงข้อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะนี้ ให้จัดทำแผนรับมือน้ำท่วม พร้อมให้แต่ละจังหวัดจัดกําลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบน้ำ เรือยนต์กู้ภัย เรือท้องแบน รถสูบส่งน้ำระยะไกล รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย และอื่น ๆ ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ในพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ รวมถึงอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสา เข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

และหากสถานการณ์มีแนวโน้มไม่ปลอดภัย ต้องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิง ที่จัดเตรียมไว้ โดยให้ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ประสบภัย สามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทางไลน์และสายด่วนของ ปภ.