ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ข่าวภาคค่ำ  - คอลัมน์หมายเลข 7 ได้ติดตามกรณีอ่างเก็บน้ำบนเกาะสีชัง ไม่สามารถเก็บน้ำได้จริงมาหลายครั้ง ล่าสุด มีความคืบหน้าเพื่อหาทางออกของเรื่องนี้ ไปติดตามจาก คุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา หลังฝนตกลงมาจะเพิ่มปริมาณน้ำได้บ้าง แต่สุดท้ายจะลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ฝนตกลงมาและมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ จนวัดระดับได้สูงถึง 1 เมตร 13 เซนติเมตร แต่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบระดับน้ำลดลงเหลืออยู่ประมาณ 30 เซนติเมตร เท่านั้น โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะสีชังมาตั้งแต่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำ ตั้งข้อสังเกตว่าในอดีตก่อนการปรับปรุง อ่างเก็บน้ำมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ระบุสาเหตุที่น้ำลดลงเร็วกว่าปกติ มาจากการระเหยไม่ใช่จากการรั่วของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของจังหวัดชลบุรี ได้มีมติให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมชลประทานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง

ซึ่งล่าสุดจากการสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญที่เข้าตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ทราบผลการตรวจสอบแล้ว และจากผลดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร ติดตามได้ในตอนต่อไป คอลัมน์หมายเลข 7