เจาะประเด็นข่าว 7HD

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา33 รอบที่ 2 แล้ว พรุ่งนี้โอนอีกกว่า 1,000,000 คน

มีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รอบที่ 2 แล้ว คิววันนี้ 2,000,000 คน ส่วนที่เงินยังไม่เข้าบัญชีพร้อมเพย์วันนี้ไม่ต้องตกใจจะมีโอนพรุ่งนี้ อีกกว่า 1,000,000 คน

โดยลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ในระบบประกันสังคมในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม 2,000,000 คน วันนี้ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 เป็นรอบที่ 2 จำนวน 2,500 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ส่วนที่เหลือจะรับโอนวันพรุ่งนี้อีก 1,017,296 คน ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ก็คือ ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ในวันนี้

สำหรับคิวโอนเงินผู้ประกันตน ม.40 วันพรุ่งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะโอนให้ 10,000 บาท รวมรอบ 2 ให้ผู้ประกันตน จำนวน 356,328 คน ใน 3 จังหวัดสีแดงเข้ม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนใหม่ โดยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ กลุ่มอาชีพอิสระ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก และพ่อค้าแม่ค้า รวมไปถึงหาบเร่ แผงลอย