เจาะประเด็นข่าว 7HD

วุ่นไม่เลิก ประท้วงรับเงินประกัน "เจอ จ่าย จบ"

ผู้เอาประกันแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ที่มายื่นขอรับเงินค่าสินไหมจากการทำประกัน "เจอ จ่าย จบ" กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 และมาขอยื่นเอกสารเพื่อรับค่าสินไหม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตามเงื่อนไขที่หน้าบริษัทและออกเอกสารรับรองว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หลังเวลา 16.00 น.

ส่วนอีกกลุ่มวันนี้มีราว 500 คน มากันด้วยความคุกรุ่นเนื่องจากไม่ได้รับเงินตามที่มีการนัดจ่ายในรอบวันที่ 17 กันยายน และ 24 กันยายน ที่ผ่านมา และไม่สามารถติดต่อบริษัทได้

หากไม่มีความคืบหน้าจะได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จนกว่าจะได้รับสินไหม