7HD ร้อนออนไลน์

ค่ายมือถือ จัดทีมลงพื้นที่น้ำท่วมดูแลสัญญาณโทรศัพท์ ให้ประชาชนใช้งานได้ปกติ

วันนี้ (27 ก.ย.64)   ดีแทค จัดทีมเข้าพื้นที่ดูแลสัญญาณตามแผนฉุกเฉิน พร้อมช่วยชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อน  โดยนำเครื่องปั่นไฟช่วยชาร์จไฟ หลังการไฟฟ้าได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบางจุดที่น้ำท่วมสูง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  และห่วงใยต่อชาวบ้าน เบื้องต้นเข้าช่วยเหลือเร่งด่วน อ.ท่าตะโก อ.ตาคลี นครสวรรค์ และ อ.บำเหน็จณรงค์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี และ จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ ชัยภูมิ ลพบุรี อุบลราชธานี สุโขทัย เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีน้ำท่วมขังสูง   ระบบไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดในหลายพื้นที่หลายอำเภอ  ดีแทคได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าดูแลสถานีฐาน เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่อง และได้นำเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินใช้งานสถานีฐานที่โดนตัดไฟในหลายพื้นที่ พร้อมนำเครื่องปั่นไฟช่วยชาร์จไฟอุปกรณ์มือถือให้ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน  และยังได้นำโทรศัพท์มือถือไปคอยอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้โทรฟรีอีกด้วย

นอกจากนี้   จะดำเนินการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน พร้อมกับขยาย วันการใช้งานให้กับลูกค้าเติมเงิน เฉพาะในพื้นที่ที่ลูกค้าได้รับผลกระทบ โดยจะส่งข้อความ SMS ถึงลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยตรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง