7HDร้อนออนไลน์

ปปง.เปิดรายการอายัดทรัพย์ 7.9 ล้าน "พิยดา" หลอกขายไอโฟน

ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับ น.ส.พิยดา หลอกขายไอโฟนน้องก้อง วันนี้ ( 27 ก.ย. 64 ) สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เปิดเผยรายละเอียดคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.167/2564 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว กรณีของ น.ส.พิยดา สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาและพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยประกาศลงข้อความหรือข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขายสินค้าโดยที่ไม่มีสินค้าอยู่จริง เมื่อมีการโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีก มีผู้เสียหายจำนวน 83 คน มูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 1,147,300 บาท

คดีนี้พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ได้จับกุม น.ส.พิยดาและสรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 และความผิดฐานฉ้อโกง
ประชาชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และมาตรา 343 และได้ส่งสำนวนคดีที่ไปยังพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีแล้ว

615196b58372d7.47596176.jpg

คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 10 รายการ พร้อมดอกผล ประกอบด้วย เงินสด 5 หมื่นบาท โทรศัพท์ ยี่ห้อไอโฟน 2 เครื่อง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 59 ตร.ว.ย่านนนทบุรี และบัญชีเงินฝากชื่อน.ส.พิยดา และบุคคลใกล้ชิดรวม 6 บัญชี รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 7,944,474.85 บาท

615196bf5c0433.23805388.jpg

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง.ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ต.ค.64 โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหาย โดยสามารถยื่นคำร้อง ผ่านช่องทางดังนี้
1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง.
2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า "ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย น.ส.พิยดา กับพวก"