เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : กางยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ 5 ปี "ได้ผล" หรือ "ไร้หวัง" ?

หลังเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ด้วยการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในปี 2560 จัดทำแผนแม่บทน้ำ และยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ 5 ปี เริ่มปีนี้เป็นปีแรกไปจนถึงปี 2568 โดยในมุมของผู้รับผิดชอบ ยอมรับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพราว 60 % ยังมีอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซาก อย่างยั่งยืนต่อไป

ทีมข่าวของเราตรวจสอบเส้นทางกระจายงบประมาณบริหารจัดการน้ำในปี 2564 พบใช้งบประมาณมากถึง แบ่งเป็นแผนบูรณาการน้ำ 65,548 ล้านบาท แผนงานบูรณาการอื่นๆ เกี่ยวกับน้ำ 4,520 ล้านบาท แผนงานบูรณาการระดับภาค 24,699 ล้านบาท และภารกิจพื้นฐาน 20,681 ล้านบาท อาจมีข้อสงสัยว่ารัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากในการบริหาร 115,448 ล้านบาทจัดการน้ำ เหตุใดจึงยังมีปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุทกภัย ที่หลายพื้นที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้

เมื่อย้อนดูการใช้งบประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาจะพบว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้เงินมากถึง 352,265 ล้านบาทในการบริหารจัดการน้ำ โดยปีนี้เป็นปีแรก ที่เริ่มดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ แต่ยังขยับได้ไม่เต็มที่

ยังมีเวลาอีก 4 ปีนับจากนี้ ที่จะพิสูจน์ว่ายุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ 5 ปีที่วางไว้ จะบรรลุผลหรือไม่ เมื่อไหร่งบประมาณที่ทุ่มลงไปกว่าแสนล้านบาทต่อปี จะสามารถหยุดยั้งภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน