สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : ตกจักจั่น จ.ระนอง

อนุวัตจัดให้ จะลงใต้พาคุณผู้ชมไปตกจักจั่น เขาทำกันอย่างไร ไปที่จังหวัดระนอง