เช้านี้ที่หมอชิต

เกาหลีเหนือ ยิงจรวดทดสอบรอบใหม่

เช้านี้ที่หมอชิต - เกาหลีเหนือ เปิดเผยว่า การทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้ เป็นการยิงจากรถไฟขบวนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือสามารถยิงขีปนาวุธจากรถไฟได้สำเร็จ