เช้านี้ที่หมอชิต

อัฟกานิสถาน ห้ามโกนหนวดเครา

เช้านี้ที่หมอชิต - ร้านตัดผมในอัฟกานิสถาน ถูกสั่งห้ามโกนหนวดโกนเคราลูกค้า เพราะถือเป็นการผิดกฎหมายศาสนาที่พวกเขาใช้ในการปกครองประเทศ