7 สีช่วยชาวบ้าน

วอนแขวงทางหลวงฯ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก จ.สระแก้ว

นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนซ้ำซาก

หลังชาวบ้านในตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ร้องเรียนว่า ถนนสุวรรณศร ช่วงที่ตัดผ่านหมู่ 1 กับหมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ทั้ง 2 ฝั่ง เกิดน้ำท่วมขังตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซาก เรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไข เพราะชาวบ้าน และผู้ใช้เส้นทางเดือดร้อน ใช้เส้นทางลำบาก เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเวลาเดินทาง

ด้าน นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร ชี้แจงว่ารับทราบปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนแล้ว แต่ทางเทศบาลฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงอยากให้แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ช่วยมาตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการวางท่อระบายน้ำริมทาง และท่อลอดใต้ถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คลองธรรมชาติ โดยเบื้องต้นเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ได้นำรถแบ็คโฮมาขุดลอกร่องน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปก่อน