7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านคัดค้านสร้างลานมันในพื้นที่สาธารณะ ใช้หลักฐานเท็จ จ.มหาสารคาม

ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคาม ร้องให้ตรวจสอบเอกสารการทำประชาคมเพื่อสร้างลานมันสำปะหลัง หลังพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง

ชาวบ้านหมู่ 6 กับหมู่ 10 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ร้องให้ตรวจสอบการใช้พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกบ้านร้าง เพื่อสร้างลานมันสำปะหลัง หลังพบว่าเอกสารการทำประชาคมไม่ถูกต้อง โดยตัวแทนชาวบ้าน เล่าว่า ได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ขอให้ตรวจสอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมันสำปะหลัง บ้านหนองตูบ ที่จะใช้พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์สร้างลานมันสำปะหลัง ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งขณะนี้ได้เทปูนสร้างลานขนาดใหญ่ไปแล้ว และกำลังเตรียมสร้างอาคารเพิ่มเติม โดยอ้างว่า ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ยินยอมให้ใช้พื้นที่ และได้ทำประชาคมไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้รายชื่อชาวบ้านกว่า 100 คน ไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีรายชื่อชาวบ้านมากกว่า 70 คนที่ไม่ได้ร่วมทำประชาคม ซึ่งชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยบอกว่า กังวลผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็น ฝุ่น และเสียงดัง จึงเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว ส่วนพื้นที่ที่ก่อสร้างไปแล้วขอให้ปรับเปลี่ยนเป็นลานกีฬาของหมู่บ้านต่อไป