7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องผู้ใหญ่บ้าน บริหารกองทุนหมู่บ้านไม่โปร่งใส จ.มหาสารคาม

ชาวบ้านตำบลลาดพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตรวจสอบเอาผิด ประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หลังพบปฏิบัติงานไม่โปร่งใส

ตัวแทนชาวบ้านวังไผ่ หมู่ 7 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้ถอดถอนประธานกองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หลังพบว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส ใน 8 โครงการ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน ที่ไม่แสดงรายละเอียดการใช้ และไม่ปรากฏชื่อผู้กู้ยืม โครงการปุ๋ยประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีการจัดซื้อปุ๋ยแบบผูกขาดกับร้านจำหน่ายปุ๋ยเพียงรายเดียว ซึ่งชาวบ้านเคยสอบถามถึงรายละเอียดของแต่ละโครงการแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน

โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปทางอำเภอเมืองมหาสารคาม ให้ช่วยตรวจสอบ ซึ่งมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้ว แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้า จึงตัดสินใจมายื่นเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ช่วยตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น

ด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เปิดเผยว่า จะนำหนังสือที่ชาวบ้านร้องเรียน เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และจะมีการเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาชี้แจงรายละเอียด เพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปในการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป