Green Report : วางแผนกำจัดสารเคมีถูกทิ้ง จ.ลพบุรี ตอน 2

View icon 44
วันที่ 28 ก.ย. 2564
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
กรีนรีพอร์ต วันนี้ตามกันต่อกับการลักลอบทิ้งสารเคมี จังหวัดลพบุรี เราทราบชัดเจนถึงโรงงานต้นทางแล้ว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผล แต่ที่ต้องตามแก้ไขกันต่อ คือ การกำจัดสารพิษเหล่านี้ ไปติดตามชม

เจ้าหน้าที่ขยายผลแบ่งขบวนการนี้เป็น 4 กลุ่ม ตั้งแต่โรงงานต้นทาง บริษัทรับกำจัด รถรับขนย้าย ที่ตั้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และเจ้าของที่ดิน โดยตรวจสอบข้อมูลการแจ้งขนย้ายสารเคมีเข้าออกไปกำจัดย้อนหลัง เพื่อนำส่งข้อมูลควบคู่กับผลตรวจชนิดของสารเคมีในดินและแหล่งน้ำ ที่จะทราบผลใน 2 สัปดาห์หลังจากนี้

คาดการณ์ว่าของเสียในจุดนี้มีไม่ต่ำกว่า 500 ตัน และน่าสังเกตว่า มีการไถกลบขยายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ ลึกมากว่า 2 เมตร ซึ่งการกำจัดต้องขุดเอาออกไปกำจัดทั้งจัดทั้งหมด

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้